Robotik Radikal Sistektomi & İntrakorporeal Ortotopik Neobladder

58 yaşında erkek hastanın hematüri şikayeti ile yapılan sistoskopisinde 3 cm büyüklüğünde papiller bir tümör izleniyor. TUR-BT uygulanan hastanın patolojisi ürotelyal karsinom (pT2, yüksek grade) olarak raporlanıyor. Hastaya robotik radikal sistektomi ve intrakorporeal ortotopik ileal neobladder yapıldı.

Robotik Radikal Sistektomi & Ekstrakorporeal İleal Konduit

69 yaşında hematüri şikayeti olan hastaya yapılan TUR-BT’de mesanede 4 cm büyüklüğünde papiller yapıda patolojisi transizyonel hücreli karsinom (TCC) pT2b yüksek grade gelen hastaya robotik radikal sistektomi, genişletilmiş lenfadenektomi ve ekstrakorporeal ileal konduit yapıldı.