Laparoskopik Radikal Nefrektomi

Ultrasonografi ile insidental olarak bulunan bilgisayarlı tomografide 12×11 cm büyüklüğünde olduğu belirlenen kitleye böbrek tümörü ön tanısıyla 4 port kullanarak transperitoneal laparoskopik radikal nefrektomi uygulandı.