Amerikan Üroloji Kongresi 2016

Bu sene Amerika Birleşik Devleteleri’nin San Diego şehrinde yapılan AUA 2016 kongresine konuşmacı olarak davet edildim. AUA-EUP toplantısında Arizona Üniversitesi’nden Prof. Dr. Benjamin Lee ve Loyola Üniversitesi’nden Prof. Dr. Robert Flanigan ile zorlu böbrek kanseri olgularını tartıştığımız panelde yer aldım.
AUA 2016 Uğur Boylu

Toplantı esnasında Tulane Üniversitesi’nde beraber çalıştığımız hocam Prof. Dr. Raju Thomas ile de bir hatıra fotoğrafı çektirdik.AUA 2016 Raju Thomas & Ugur Boylu

Robotik Parsiyel Nefrektomi (da Vinci Xi ve Firefly teknolojisi ile)

68 yaşındaki semptomatik olmayan hastaya yapılan ultrasonografide sol böbrek alt polde yer kaplayan bir lezyon izlenmesi üzerine yapılan MR’da 4 cm’lik kontrast tutan kitle izlendi. Robot yardımlı parsiyel nefrektomi yapılan hastanın operasyon süresi 130 dakika, sıcak iskemi süresi 20 dakika ve kanama miktarı 75 ml idi. Patolojik değerlendirmede renal hücreli karsinom (tip I papiller RCC) olarak bildirildi.

Robot Yardımlı Parsiyel Nefrektomi

65 yaşında kadın hastaya sol flank ağrı nedeniyle yapılan ultrasonografide sol böbrekte kitle tespit edilmesi üzerine MR görüntüleme yapılmış. Sol böbrek alt pol anteriorda kontrast tutan 4,5 x 5,5 cm büyüklüğünde kitle belirlenmiş. Hastaya, böbrek kanseri ön tanısıyla robot yardımlı parsiyel nefrektomi uygulanmıştır.

Renal arter izole olarak 2 adet Bulldog klemp ile tutulmuştur. Tümor eksize edildikten sonra 2 adet 3/0 Monocryl ile renorrafi sütürleri konulmuştur. Parankim 6 adet no:0 Vicryl ile yakınlaştırılmıştır. Toplam operasyon süresi 2,5 saat, sıcak iskemi süresi 23 dakika olarak tespit edilmiştir.

Sol Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi

62 yaşındaki kadın hastaya yapılan ultrasonografide sol böbrekte şüpheli bir lezyon izlenmesi üzerine yapılan MR’da sol böbrek üst pol lateralinde 2.5 cm çaplı kontrast tutan bir kitle belirlendi. Pneumoperitoneum sağlandıktan sonra transperitoneal olarak üç port yerleştirildi. Renal hilum iskeletonize edildikten sonra separe olarak renal artere 2 adet Bulldog klemp konuldu ve 20 dakika sıcak iskemi altında kitlenin eksizyonu yapıldı. V-loc ve Vicryl sütürler ile 2 kat renorrafi yapıldı. Kanama kontrolü için Floseal fibrin yapıştırıcısı uygulanarak klempler kaldırıldı. Operatif süre 150 dakika ve yaklaşık kanama 120 ml olarak belirlendi.

Laparoskopik Radikal Nefrektomi

Kontrast tutan sol renal tümör41 yaşındaki erkek hastaya yapılan bilgisayarlı tomografide belirlenen sol böbrek üst poldeki 13 cm’lik kontrast tutan kitle böbrek kanseri olarak değerlendirdi. 3 port kullanılarak transperitoneal yaklaşımla renal arter ve ven separe olarak endovasküler stapler yardımıyla ligate edilerek laparoskopik radikal nefrektomi yapıldı.