Laparoskopik Sağ Üreterolitotomi

Sağ üreter üst bölümde 2 cm’lik kalkül olan olguya 3 port ile transperitoneal sağ laparoskopik üreterolitotomi prosedürü uygulandı. Taş ekstrakte edildikten sonra üreter 4/0 Vicryl ile kapatıldı. Sütür hattına Tisseel uygulanarak işleme son verildi.

Laparoskopik Nefrektomi

Sol hidronefrotik taşlı böbrek nedeniyle sık pyelonefrit geçiren 46 yaşındaki kadın hastanın renal sintigrafisinde diferansiyel böbrek fonksiyonu %4 olarak bulununca 3 port ile transperitoneal laparoskopik nefrektomi ugulandı.