Robotik Pyeloplasti

28 yaşında erkek hasta tekrarlayan sol kolik ağrı şikayetiyle yapılan USG’de sol hidronefroz görülmesi üzerine abdminal BT yapılıyor. Sol UPJ darlığı belirlenen hastanın yapılan diüretik renografisinde solda T1/2 hesaplanamadı. Hastaya sol robotik pyeloplasti yapıldı.