Retzius Koruyucu Robotik Prostatektomi

61 yaşında PSA’sı 4,5 ng/ml iken yapılan 12 kor biyopside 3 korda Gleason 3+3 prostat adenokarsinomu tespit edilen hastaya intrafasyal retzius koruyucu robot yardımlı radikal prostatektomi yapıldı.

Robotik Radikal Sistektomi & İntrakorporeal Ortotopik Neobladder

58 yaşında erkek hastanın hematüri şikayeti ile yapılan sistoskopisinde 3 cm büyüklüğünde papiller bir tümör izleniyor. TUR-BT uygulanan hastanın patolojisi ürotelyal karsinom (pT2, yüksek grade) olarak raporlanıyor. Hastaya robotik radikal sistektomi ve intrakorporeal ortotopik ileal neobladder yapıldı.

Robotik Pyeloplasti

28 yaşında erkek hasta tekrarlayan sol kolik ağrı şikayetiyle yapılan USG’de sol hidronefroz görülmesi üzerine abdminal BT yapılıyor. Sol UPJ darlığı belirlenen hastanın yapılan diüretik renografisinde solda T1/2 hesaplanamadı. Hastaya sol robotik pyeloplasti yapıldı.