Sol Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi

62 yaşındaki kadın hastaya yapılan ultrasonografide sol böbrekte şüpheli bir lezyon izlenmesi üzerine yapılan MR’da sol böbrek üst pol lateralinde 2.5 cm çaplı kontrast tutan bir kitle belirlendi. Pneumoperitoneum sağlandıktan sonra transperitoneal olarak üç port yerleştirildi. Renal hilum iskeletonize edildikten sonra separe olarak renal artere 2 adet Bulldog klemp konuldu ve 20 dakika sıcak iskemi altında kitlenin eksizyonu yapıldı. V-loc ve Vicryl sütürler ile 2 kat renorrafi yapıldı. Kanama kontrolü için Floseal fibrin yapıştırıcısı uygulanarak klempler kaldırıldı. Operatif süre 150 dakika ve yaklaşık kanama 120 ml olarak belirlendi.

Laparoskopik Radikal Nefrektomi

Kontrast tutan sol renal tümör41 yaşındaki erkek hastaya yapılan bilgisayarlı tomografide belirlenen sol böbrek üst poldeki 13 cm’lik kontrast tutan kitle böbrek kanseri olarak değerlendirdi. 3 port kullanılarak transperitoneal yaklaşımla renal arter ve ven separe olarak endovasküler stapler yardımıyla ligate edilerek laparoskopik radikal nefrektomi yapıldı.