Retzius Koruyucu Robotik Prostatektomi

61 yaşında PSA’sı 4,5 ng/ml iken yapılan 12 kor biyopside 3 korda Gleason 3+3 prostat adenokarsinomu tespit edilen hastaya intrafasyal retzius koruyucu robot yardımlı radikal prostatektomi yapıldı.

Robotik Radikal Sistektomi & İntrakorporeal Ortotopik Neobladder

58 yaşında erkek hastanın hematüri şikayeti ile yapılan sistoskopisinde 3 cm büyüklüğünde papiller bir tümör izleniyor. TUR-BT uygulanan hastanın patolojisi ürotelyal karsinom (pT2, yüksek grade) olarak raporlanıyor. Hastaya robotik radikal sistektomi ve intrakorporeal ortotopik ileal neobladder yapıldı.

Robotik Pyeloplasti

28 yaşında erkek hasta tekrarlayan sol kolik ağrı şikayetiyle yapılan USG’de sol hidronefroz görülmesi üzerine abdminal BT yapılıyor. Sol UPJ darlığı belirlenen hastanın yapılan diüretik renografisinde solda T1/2 hesaplanamadı. Hastaya sol robotik pyeloplasti yapıldı.

Robotik Radikal Sistektomi & Ekstrakorporeal İleal Konduit

69 yaşında hematüri şikayeti olan hastaya yapılan TUR-BT’de mesanede 4 cm büyüklüğünde papiller yapıda patolojisi transizyonel hücreli karsinom (TCC) pT2b yüksek grade gelen hastaya robotik radikal sistektomi, genişletilmiş lenfadenektomi ve ekstrakorporeal ileal konduit yapıldı.

Robotik Parsiyel Nefrektomi (da Vinci Xi ve Firefly teknolojisi ile)

68 yaşındaki semptomatik olmayan hastaya yapılan ultrasonografide sol böbrek alt polde yer kaplayan bir lezyon izlenmesi üzerine yapılan MR’da 4 cm’lik kontrast tutan kitle izlendi. Robot yardımlı parsiyel nefrektomi yapılan hastanın operasyon süresi 130 dakika, sıcak iskemi süresi 20 dakika ve kanama miktarı 75 ml idi. Patolojik değerlendirmede renal hücreli karsinom (tip I papiller RCC) olarak bildirildi.