Retzius Koruyucu Robotik Prostatektomi

61 yaşında PSA’sı 4,5 ng/ml iken yapılan 12 kor biyopside 3 korda Gleason 3+3 prostat adenokarsinomu tespit edilen hastaya intrafasyal retzius koruyucu robot yardımlı radikal prostatektomi yapıldı.

Robotik Radikal Sistektomi & Ekstrakorporeal İleal Konduit

69 yaşında hematüri şikayeti olan hastaya yapılan TUR-BT’de mesanede 4 cm büyüklüğünde papiller yapıda patolojisi transizyonel hücreli karsinom (TCC) pT2b yüksek grade gelen hastaya robotik radikal sistektomi, genişletilmiş lenfadenektomi ve ekstrakorporeal ileal konduit yapıldı.

Robotik Parsiyel Nefrektomi (da Vinci Xi ve Firefly teknolojisi ile)

68 yaşındaki semptomatik olmayan hastaya yapılan ultrasonografide sol böbrek alt polde yer kaplayan bir lezyon izlenmesi üzerine yapılan MR’da 4 cm’lik kontrast tutan kitle izlendi. Robot yardımlı parsiyel nefrektomi yapılan hastanın operasyon süresi 130 dakika, sıcak iskemi süresi 20 dakika ve kanama miktarı 75 ml idi. Patolojik değerlendirmede renal hücreli karsinom (tip I papiller RCC) olarak bildirildi.

Robot Yardımlı Parsiyel Nefrektomi

65 yaşında kadın hastaya sol flank ağrı nedeniyle yapılan ultrasonografide sol böbrekte kitle tespit edilmesi üzerine MR görüntüleme yapılmış. Sol böbrek alt pol anteriorda kontrast tutan 4,5 x 5,5 cm büyüklüğünde kitle belirlenmiş. Hastaya, böbrek kanseri ön tanısıyla robot yardımlı parsiyel nefrektomi uygulanmıştır.

Renal arter izole olarak 2 adet Bulldog klemp ile tutulmuştur. Tümor eksize edildikten sonra 2 adet 3/0 Monocryl ile renorrafi sütürleri konulmuştur. Parankim 6 adet no:0 Vicryl ile yakınlaştırılmıştır. Toplam operasyon süresi 2,5 saat, sıcak iskemi süresi 23 dakika olarak tespit edilmiştir.