Laparoskopik Retrokaval Üreter Onarımı (Üretero-üreterostomi)

37 yaşında erkek hasta şiddetli sağ yan ağrısı nedeniyle yapılan IVP ve BT’de sağ retrokaval üretere bağlı hidronefroz tespit ediliyor. Hastaya 3 port kullanılarak laparoskopik transperitoneal üretero-üreterostomi uygulandı.