Robotik Radikal Sistektomi & İntrakorporeal Ortotopik Neobladder

58 yaşında erkek hastanın hematüri şikayeti ile yapılan sistoskopisinde 3 cm büyüklüğünde papiller bir tümör izleniyor. TUR-BT uygulanan hastanın patolojisi ürotelyal karsinom (pT2, yüksek grade) olarak raporlanıyor. Hastaya robotik radikal sistektomi ve intrakorporeal ortotopik ileal neobladder yapıldı.

Robotik Pyeloplasti

28 yaşında erkek hasta tekrarlayan sol kolik ağrı şikayetiyle yapılan USG’de sol hidronefroz görülmesi üzerine abdminal BT yapılıyor. Sol UPJ darlığı belirlenen hastanın yapılan diüretik renografisinde solda T1/2 hesaplanamadı. Hastaya sol robotik pyeloplasti yapıldı.

Amerikan Üroloji Kongresi 2016

Bu sene Amerika Birleşik Devleteleri’nin San Diego şehrinde yapılan AUA 2016 kongresine konuşmacı olarak davet edildim. AUA-EUP toplantısında Arizona Üniversitesi’nden Prof. Dr. Benjamin Lee ve Loyola Üniversitesi’nden Prof. Dr. Robert Flanigan ile zorlu böbrek kanseri olgularını tartıştığımız panelde yer aldım.
AUA 2016 Uğur Boylu

Toplantı esnasında Tulane Üniversitesi’nde beraber çalıştığımız hocam Prof. Dr. Raju Thomas ile de bir hatıra fotoğrafı çektirdik.AUA 2016 Raju Thomas & Ugur Boylu

Robotik Radikal Sistektomi & Ekstrakorporeal İleal Konduit

69 yaşında hematüri şikayeti olan hastaya yapılan TUR-BT’de mesanede 4 cm büyüklüğünde papiller yapıda patolojisi transizyonel hücreli karsinom (TCC) pT2b yüksek grade gelen hastaya robotik radikal sistektomi, genişletilmiş lenfadenektomi ve ekstrakorporeal ileal konduit yapıldı.